Veleposlaništvo RS Kairo /Konzularne informacije /izdaja osebne izkaznice /

Informacija o sprejemanju vlog in izdajanju osebnih izkaznic na DKP

Na osnovi določil Zakona o osebni izkaznici (ZOizk-1, Ur. I. RS št. 35/2011) začnejo s 1. 3. 2013 diplomatsko-konzularna predstavništva RS sprejemati vloge za izdajo osebnih izkaznic.

Vlogo za osebno izkaznico se lahko preda na veleposlaništvu v času uradnih ur. Opozarjamo, da mora stranka na osnovi 12. člena ZOizk-1 podati vlogo pri pristojnim organu osebno, pri čemer za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vlogo poda zakoniti zastopnik. Ob vložitvi vloge se obvezno preverja istovetnost stranke oziroma zakonitega zastopnika, prav tako mora ob vložitvi vloge biti navzoč tudi otrok, ki je že dopolnil 8 let.

Konzularne takse za izdajo osebnih izkaznic so objavljene v zakonu o konzularnih taksah (tarifna št. 58) in znašajo za osebno izkaznico z veljavnostjo 10 let 70 EUR, z veljavnostjo 5 let 54 EUR, 3-letno veljavnostjo 38 EUR ter 1-letno veljavnostjo 31 EUR. Pri tem se ob vsaki vlogi zaračuna še takso za vlogo v višini 6 EUR.