Veleposlaništvo RS Kairo /Konzularne informacije /državljanstvo Republike Slovenije /

Državljanstvo Republike Slovenije

PRIDOBITEV SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

1. REGISTRACIJA SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Registracija slovenskega državljanstva je mogoča, če sta eden ali oba starša registrirana kot slovenska državljana. Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo morata biti zakon staršev in posodobljen status (naslov, sprememba imena) registrirana pri pristojnih slovenskih organih.

1.1. Registracija otroka ( mlajšega od 18 let )

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

* Izpolnjen obrazec : Priglasitev mladoletnega otroka v državljanstvo.

Vlogo mora izpolniti tisti od staršev, ki je slovenski državljan. Če sta oba starša slovenska državljana lahko vlogo izpolni kdorkoli izmed njiju.

* Rojstni list otroka z ustreznimi overitvami in overjenim prevodom (prevode pridobite s strani uradnega prevajalca v Sloveniji).

* Konzularna taksa znaša 13 EUR + vročitev 13 EUR.

* Predplačano DHL ovojnico, naslovljeno  na vaš naslov, da boste lahko prejeli potrdilo po pošti.

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

1.2. Registracija odrasle osebe ( med 18 in 36 let )

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

* Izpolnjen obrazec (priglasitev državljanstva za osebe od 18. do 36. leta). Obrazec mora izpolniti prosilec za državljanstvo, ne njegovi starši.

* Rojstni list z ustreznimi overitvami in overjenim prevodom (prevode pridobite s strani uradnega prevajalca v Sloveniji).

* Konzularna taksa znaša 13 EUR + vročitev 13 EUR.

* Predplačano DHL ovojnico, naslovljeno  na vaš naslov, da boste lahko prejeli potrdilo po pošti.

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

Prosilci starejši od 36 let ne morejo biti več registrirani kot slovenski državljan. Lahko pa zaprosijo za slovensko državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije – izredna naturalizacija, v kolikor izpolnjujejo za to določene pogoje.

2. IZREDNA NATURALIZACIJA ( 13. člen )

Posamezniki slovenskega rodu in njihovi potomci do vključno drugega kolena v ravni vrsti, ki se več ne morejo registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let; nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (t.i. izredna naturalizacija). Pogoji, ki jih morajo prosilci izpolnjevati za pridobitev državljanstva na tej pravni podlagi, so natančno določeni v Uredbi o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 41/07, 45/10 in 24/13). Svetujemo, da si navedene pogoje podrobno preberete pred vložitvijo prošnje oziroma pridobite ustrezne informacije glede pogojev na Ministrstvu za notranje zadeve RS, Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ali na Veleposlaništvu RS v Kairu.

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti so navedeni na obrazcu:

* Vlogo (13.člen) mora izpolniti in podpisati prosilec državljanstva osebno.

* Konzularna taksa znaša 354 EUR.

 

Vsi predloženi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik, s strani uradnega prevajalca.

Ker je prijava za pridobitev državljanstva po 13. členu dolgotrajen postopek in ker morajo biti vsi dokumenti prevedeni v slovenski jezik, vam svetujemo, da v Sloveniji določite pravnega zastopnika (družinski član, prijatelj, pravni svetovalec,…). S pooblastilom lahko ta oseba vloži vlogo v vašem imenu. V tem primeru vam vloge ni potrebno vložiti pri našem predstavništvu. Za reševanje prošenj v Sloveniji veljajo drugačni administrativni stroški, (nižji, kajti ni potrebna dodatna poštnina in drugi dodatni stroški). Cene storitev je potrebno preveriti pri posameznih upravnih enotah.

Če se odločite za postopek preko slovenskega veleposlaništva nas prosim o tem predhodno obvestite, da se prepričamo o ustreznosti vseh potrebnih dokumentov.

Prosimo, da ne pozabite priložiti dopisa s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.