Veleposlaništvo RS Kairo /Novice /
14.02.2012  

Obvestilo slovenskim državljanom v tujini: zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku. Za dan glasovanja na referendumu je določena nedelja, 25. marec 2012.

Volivci s  stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), in volivci, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v tujini (izseljenci), imajo možnost glasovanja na referendumu in sicer:
a) na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če je tam vzpostavljeno volišče (op. na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Kairu volišča ni),
b) po pošti iz tujine.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini, morajo svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji najpozneje do 10. marca 2012. Zahtevke za glasovanje v tujini (dostopne na spletni strani: www.dvk.gov.si) lahko posredujejo:
- po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija,
- po faksu na številko: 00 386 1 43 31 269
- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si

Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 24. marca 2012, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 2. aprila 2012 do 12.00 ure.

Izseljenec, ki bo na dan 25. marca 2012 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali Državno volilno komisijo najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja tj. do vključno četrtka, 22. marca 2012.

Na veleposlaništvu bodo pred referendumom razgrnjeni volilni imeniki. V času razgrnitve volilnih imenikov imajo volivci s stalnim prebivališčem v tujini pravico do vpogleda v volilni imenik in pravico podati zahtevek za popravo podatkov v volilnem imeniku in registru prebivalstva.

Informacije in zahtevki za glasovanje v tujini so objavljeni na spletni strani: www.dvk.gov.si