Veleposlaništvo RS Kairo /Novice /
24.10.2011  

Obvestilo volivcem v tujini

Predsednik Republike Slovenije je 21. oktobra 2011 razpisal predčasne volitve v Državni zbor. Za dan volitev je določil nedeljo 4. decembra 2011, prvi dan za začetek volilnih opravil je določil 21. oktober 2011.

Razgrnitev volilnih imenikov:
V mesecu novembru 2011 bodo na diplomatsko konzularnih predstavništvih RS v tujini razgrnjeni volilni imeniki z namenom ureditve vpisov v volilni imenik. Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti, kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige.

Ker na veleposlaništvu RS v Kairu  ne bo organizirana izvedba glasovanja, bodo volivci v državah akreditacije veleposlaništva (Egipt, Jordanija, Saudska Arabija, Kuvajt, Katar, Združeni arabski emirati) lahko glasovali po pošti in sicer:

- Glasovanje izseljencev (osebe s stalnim prebivališčem v tujini):
Tako kot do sedaj, bodo izseljenci (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini) na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisanih predčasnih volitvah v državni zbor in načinih uresničevanja volilne pravice. Izseljenci v državah akreditacije veleposlaništva RS v Kairu lahko uresničujejo volilno pravico po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli tudi glasovnico in volilno karto z navodili) ali pa v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 30. novembra 2011.

- Glasovanje zdomcev (osebe z začasnim prebivališčem v tujini):
Zdomci (državljani z začasnim prebivališčem v tujini), ki se bodo v času volitev nahajali v državah akreditacije veleposlaništva RS v Kairu, lahko uresničujejo volilno pravico po pošti ali na svojem volišču v Republiki Sloveniji. Če želijo voliti po pošti, morajo svojo namero pravočasno, do 4. novembra 2011, sporočiti Državni volilni komisiji (DVK) na naslov: DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu št. 00386 1 43 31 269 ali pa podpisan in skeniran zahtevek posredujejo na elektronski naslov rvk(at)gov.si. Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 30 dni pred izvedbo predčasnih volitev, to je do 4. novembra 2011.

Obrazec zahtevka za glasovanje v tujini

Potrjevanje obrazcev podpore:
Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke ter volivke in volivci. Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih DVK, ki so dosegljivi tudi na njihovi spletni strani (www.dvk.gov.si). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, lahko podpisani obrazec podpore podpišejo pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini in tako izpolnjen ter potrjen obrazec podpore sami pošljejo predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si/).

Za dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na veleposlaništvo RS v Kairu - g. Blaž Masle, e-mail: blaz.masle(at)gov.si .