Veleposlaništvo RS Kairo /Novice /
27.02.2019  

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10 z dne 15. 2. 2019 objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Po odloku se za dan razpisa, ko začnejo teči roki za volilna opravila, šteje ponedeljek, 25. februar 2019, za dan splošnega glasovanja na vseh voliščih v državi in v tujini pa nedelja, 26. maj 2019.

PODPORA KANDIDATOM

Svojo podporo kandidatu lahko dajo  volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini ali osebo, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini, v prvem delu obrazca pod rubriko: Datum in pod rubriko: Podpis (volivca), če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitet določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti, zaradi vpisa podpore v evidenco volilne pravice.

GLASOVANJE

Na spletni strani Državne volilne komisije bodo tudi  objavljeni obrazci za državljane RS, ki so začasno v tujini (zdomci) in bi želeli glasovati na veleposlaništvu z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine.

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Kairu glasovanje ne bo organizirano, mogoče pa je glasovanje po pošti.

Zainteresirani volivci lahko do 25. aprila 2019 Državni volilni komisiji po pošti na naslov Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija ali na elektronski naslov gp.dvk@dvk-rs.si posredujejo obvestilo, da želijo glasovati iz tujine po pošti. Možna je tudi oddaja obvestila prek spleta, in sicer z digitalnim potrdilom na https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3826 ali brez digitalnega potrdila na https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3825 .

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo, po posredovanju obvestila Državni volilni komisiji, prejeli volilno karto in glasovnico po uradni dolžnosti na naslov stalnega prebivališča v tujini.

Državna volilna komisija bo na svoji spletni strani dne 10.05.2019 objavila seznam liste kandidatov.

Več informacij je na voljo na spletni strani Državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si